Көнерген сөз көмбесі

Шәңгек – мал соятын ілгек

Көнерген сөз көмбесі

Мүрит – діни лауазымды адамдардың ісін дәріптеуші шәкірт, ізбасар.

«Ақ сәлделі молда, хафиздермен қол алысып амандасты, қынама бел көк шапанды мүриттерге бас изеп, ықылас білдірді». (М.Мағауин).

Дәп – дәстүр, салт.
Шәңгек – мал соятын ілгек
«Олардың қол астындағы күңгей маңғұлдары мен шығыс маңғұлдары да жатжұрттық дәпке жабыла көшеді». (Ә.Кекілбаев).

Теміртек – жай темірден соққан жасық пышақ.

Шәңгек – малды іліп соятын аспа, ілгек.

Аршөпке – кездеме өлшемі.

Іңірттеу – қараңғы түскенде қос маңын байырқалатқан жылқыны сырттай шолу. Жылқы іңірттеу.

Байырқалату – өрістегі малдың тебінін қайтарып, тоқырату.

Мыршым – алқа-қотан отырған қыз-бозбалалардың жүзікті ауыздарына салып, жасырып ойнайтын қазақтың ұлттық ойыны.

Әзірлеген – Бодаухан Тоқанұлы

Осы айдарда

Back to top button